Oecumenische Vespers

In januari 2023 vindt de jaarlijks Week van Gebed voor Eenheid plaats.
De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) opent zoals gebruikelijk die Week op de voorafgaande zaterdag. Deo volente is dat op 14 januari. We zijn welkom in de Jeruelkapel van de EBG aan de Ivoordreef (Overvecht).
De kapel is gemakkelijk bereikbaar met het Openbaar Vervoer en er is rondom de kapel ruime parkeergelegenheid. De Gebedsdienst begint om 19.00 uur. 

Een kleine werkgroep, bestaande uit priester Koos Smits (RKK), ds. Rhoinde Mijnals-Doth (EBG en SKIN), ds. Wim Vermeulen (PKN) en pastoor Henk Schoon (OKK), heeft op basis van de liturgie van de Wereldraad een Utrechtse versie gemaakt.

De viering draagt de titel ‘Doe goed, zoek recht. Bidden aan de hand van Jesaja 1 vers 17’.
In de viering zullen Mw. Madeline Lien-a- Lien (Suriname), Mw. Wieke de Wolf (Straatpastoraat) en Dhr. Evert van Zijtveld (Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds) getuigenis geven van het onrecht dat zij hebben meegemaakt en de wijze waarop zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van Jesaja om ‘goed te doen en recht te zoeken.

Van harte nodig ik u uit om met anderen samen te komen bidden, samen te luisteren, samen te zingen. Vanaf 18.00 uur gaan de deuren van de Jeruelkapel open en staat de soep voor u klaar (graag opgeven op info@usrk.nl).

U bent ook van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Buurkerkenlunch, dit jaar georganiseerd door de Silokerk.
Kijk hieronder voor alle informatie: