Kort verslag van de parochiedag 10 maart 2024

Een parochiedag in de Gertrudiskathedraal begint altijd met een gezamenlijke maaltijd na de viering.
De ene keer brengt ieder iets mee voor ieder, maar deze keer, zondag 10 maart, stond er een heerlijke lunch voor ons klaar.
En wat gebeurt er dan verder op zo’n parochiedag?
Bijna te veel om op te noemen.

Na de lunch verzamelden we in de kapel, waar Rika Oppewal vertelde over de plannen rond en met het diaconaat.
Daar gaan we meer over horen, maar vooral: we zullen meer gaan doen, en we zullen erbij betrokken worden.
Christa Bijkerk sprak wervend: we zoeken gastheren en gastvrouwen voor de openstelling van de kerk doordeweeks.
En Mariska Teuben-van der Leest lichtte alvast een tipje van de sluier op over de zomertentoonstelling van haar tekeningen over Heiligen van deze tijd. Samen met Allard Amelink maakte ze bij iedere tekening een mini-podcast.
Hou de berichten in de gaten!

Maar er was meer, veel meer.
Na de sprekers konden we zelf aan de gang.
Een paasstukje maken, een snelcursus handmassage.
Pastoor Louis ging aan de hand van zijn zojuist verschenen boekje met een groep door de kerk.
En de kinderen hadden een eigen activiteit.

En aan het eind van de dag dronken we samen nog iets.
Een mooie dag, inspirerend en verbindend!

En met dank natuurlijk aan de medewerkers van In de Driehoek voor de goede zorgen.