Summer School(s) in Oud-Katholieke Theologie

Hoe kan een ‘traditionele’ kerk tegelijkertijd zo modern zijn? Leer meer over de geschiedenis, theologie en spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht.

Sinds 2012 organiseert het Oud-Katholiek Seminarie een summerschool over oud-katholieke theologie in haar oecumenische context. Daarin worden deelnemers ingeleid in de theologie, geschiedenis en spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht. Ook in 2021 biedt het Oud-Katholiek Seminarie de Summer School “Old Catholic Theology in its Ecumenical Context” aan. De cursus, van 4-9 juli, biedt een unieke inleiding in de theologie, geschiedenis en spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht. De cursus zal i.v.m. de vele internationale deelnemers en corona online plaatsvinden en wordt gegeven door de docenten van het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht waaronder Prof. dr. Peter-Ben Smit, Jutta Eilander-van Maaren, MA, en Dr. Mattijs Ploeger. Voor meer informatie over deze Summer School kun je hier klikken. Voor een te downloaden brochure klik hier.

Dit jaar biedt het Seminarie naast de bestaande Summer School ook een vervolgcursus. Deze tweede en verdiepende Summer School gaat over de vroege kerk als ideaal voor kerkzijn vandaag. Aan de hand van thematische en casusgerichte colleges besteden de docenten aandacht aan één van de belangrijkste uitgangspunten van oud-katholieke theologie: het geloof en de inrichting van de vroege kerk. Op die manier kunnen deelnemers beter begrijpen hoe een klassieke liturgie en kerkvisie gecombineerd kan worden met ogenschijnlijk meer ‘liberale’ manieren van denken over zaken als het huwelijk en vrouwelijke priesters. Deze Summer School heet ‘The Early Church as Ideal: Old Catholic Theology beyond the Basics’ en zal plaatsvinden van 11 tot16 juli. Voor meer informatie klik hier en voor de brochure hier.

De twee Summer Schools kunnen ook in combinatie met elkaar worden gevolgd wat leidt tot een korting op de totale prijs. Aanmelden voor deze ‘track’ kan via deze weg.

Hoewel de Summer Schools dit jaar online worden gegeven is ook dit jaar alles er op gericht om een hechte en diepgaande leergemeenschap te vormen. Op deze manier zul je niet alleen veel opsteken van de grote kennis van de docenten, maar ook met en van de andere studenten leren over Oud-Katholieke Theologie. De Summer Schools zijn de uitgelezen kans om geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Theologie van over de hele wereld te leren kennen en zowel zowel bedoelt voor leken als theologiestudenten.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Rieneke Brand (rieneke.brand@okkn.nl)