Tussen IJzeren Gordijn en Rome

Aartsbisschop Andreas Rinkel (1889-1979) gaf in de jaren jaren zestig nationaal en internationaal leiding aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de internationale gemeenschap van Oud-Katholieke Kerken.
Zijn biograaf prof. dr. Peter-Ben Smit en onderzoeker Lydia Janssen geven u via het werk van deze opmerkelijke persoon inzicht in de complexiteit van kerkelijke ontwikkelingen in de jaren zestig.


Wanneer Woensdag 6 juli om 14.00 uur
Waar Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht


Spanningen en veranderingen.
In het werk van Rinkel komen alle spanningen en veranderingen van die tijd samen. Zo probeert Rinkel contact te onderhouden met kerken achter het IJzeren Gordijn in Polen, Joegoslaviƫ en Tsjechoslowakije, en zoekt omgang met de jongere, kritische generatie van gelovigen in Nederland.
De oecumenische openheid van de jaren zestig leidt tot kerkelijke gemeenschap met kerken over de hele wereld, het opbloeien van contacten met de oosterse Orthodoxie, goede contacten met protestantse kerken, en zelfs tot toenadering tot Rome, met wie de Utrechtse kerk lang in conflict was.
Rinkel was zelf een theologisch en liturgisch vernieuwer, maar had toch moeite met de snelheid en richting van vernieuwing in de jaren zestig. Ook was hij een oecumenisch voortrekker, tegelijkertijd wilde hij ook het eigene van zijn kerk waarderen.
Hij was bovendien zowel Utrechts bisschop als leider van een internationale gemeenschap van kerken; nationale en geopolitieke ontwikkelingen vroegen daarom tegelijkertijd om aandacht.
Hoe ging Rinkel met al deze veranderingen om?
Peter-Ben Smith en Lydia Janssen vertellen u hier meer over.
Over de sprekers: Peter-Ben Smit is aan de Universiteit Utrecht bijzonder hoogleraar vanwege het Oudkatholiek Seminarie. Ook is hij verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie. Samen met Dr Lydia Janssen (KU Leuven) bereidt hij een biografie voor over aartsbisschop Andreas Rinkel.
Praktische informatie: U reserveert via deze link.
Deze lezing wordt eenmaal aangeboden, om 14.00 uur.


Aansluitend kunt u de tentoonstelling bezoeken. U hoeft hiervoor dan niet apart te reserveren.
Deelname aan de lezing is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.