De vastenactie 2023

De opbrengst van de Vastenactie 2023 is bestemd voor het Tumaini-project, een nieuw gezamenlijk project van de IAKDM. Dat is het internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden, waaronder Missie Sint Paulus.

Dit project is gericht op de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost-Congo.

In en rondom de stad Goma in het oosten van Democratische Republiek Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven.

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen.

Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding.

De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later Anglicaans bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten.

Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren, waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan, maar er blijft nog veel te doen.

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten. 

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor

bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Na het overlijden van haar man in 2020 leidt Claudaline het project in Tumaini alleen. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten. 

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen, zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie overmaken op rekeningnummer

NL82 RABO 03842778 53 ten name van Oud-Katholieke Parochie van Utrecht onder vermelding van VastenActie 2023.
Alle zondagen van de Veertigdagentijd zal er tijdens de vieringen een tweede collecte zijn waarin u kunt geven voor de Vastenactie.

U kunt ook onderstaande QR code scannen.

Dank voor uw gift!